Teamviewer

บริการลงเกมส์ / แก้ไขปัญหา ผ่านทาง Teamviewer
โดย ลูกค้าต้อง แจ้งข้อมูลดังนี้

1. รหัสคำสั่งซ์้อ #XXXX
2. ระบุอาการปัญหาที่พบ หากมีภาพหน้าจอจะทำให้การแก้ไขทำได้เร็วยิ่งขึ้น

และให้ทำการโหลดและติดตั้ง teamviewer มีขั้นตอนดังนี้ครับ

1. เข้าเว็บ www.teamviewer.com หรือคลิกที่นี่ได้เลย
2. เมื่อโหลดเสร็จแล้วให้กดติดตั้ง ดังภาพ

3. ติดตั้งเสร็จให้เปิดโปรแกรมขึ้นมา

4. ให้ส่ง Your ID และ Password  และระบุวันเวลาที่สะดวก (ทางเราจะแจ้งกลับไปนัดอีกที)
มาทางอีเมลล์  โดยลูกค้าต้องเปิดโปรแกรมไว้ตลอดขณะทำการ remote

 

 

ระบบโดย OpenCart
WE2GAME.COM © 2017 | ภาษาไทยโดย Opencart2004